تحلیل سهم خودرو

⭕eps: منفی ۲۸۹ ⭕pe:منفی ۸/۳ ⭕pe گروه: منفی ۲۶ ⭕سهام شناور:۲۹٪ ⭕rsi:38 ⭕mac:واگرایی مثبت ⭕بازدهی سه ماهه: منفی ۴۳ ⭕بازدهی ۶ ماهه: منفی ۳۰ ⭕بازدهی ۹ ماهه: ۳۹٪ ⭕بازدهی یک ساله:۲۹۲٪ ⭐حدضرر ۲۲۰ ⭐حمایت ۲۳۵ ⭐مقاومت های سهم: ۲۵۰_۲۹۰_۳۴۵_۴۱۰_ ۵۲۰_۷۳۰_ ۱۰۷۰

تحلیل سهم خودرو

⭕eps:منفی ۳۱۷ ⭕pe:منفی ۱۱ ⭕pe گروه منفی ۳۶ ⭕ سهام شناور ۲۹٪ ⭕بازدهی ۳ ماهه: ۱۶٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه ۴۸۹٪ ⭕بازدهی یک ساله: ۶۴۷٪ ⭕rsi:40 ⭐حد ضرر:۳۲۰ ⭐مقاومت اول:۴۱۰ ⭐مقاومت دوم:۵۲۰ ⭐مقاومت سوم: ۷۳۰ ⭐مقاومت چهارم:۱۰۰۰ ⭐در صورت شکست ۴۱۰ تومان میتوان هدف ۷۳۰ را میان مدت برای سهم مد نظر داشت.

تحلیل سهم خودرو

⭕شرکت ایران خودرو با نماد خودرو در سال ۱۳۴۱ با سرمایه ۱۰۰ ملیون ریال راه اندازی و در شهریور ۴۱ در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت شد. ⭕از تولیدات شرکت سرمایه گذاری خودرو اتوبوس های ال پی بود که شاسی آن از آلمان وارد و در شرکت مونتاژ میشد، بعدها پیکان، پژو ۳۰۵، پژو […]