تحلیل سهم حآسا

⭕eps:۲۸۳ ⭕pe:۱۶۴ ⭕peگروه:۲۳/۲۳ ⭕سهام شناور:۱۹٪ ⭕بازدهی سه ماهه:۱۴۳٪ ⭕بازدهی شش ماهه:۱۹۱٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه: ۹۳٪ ⭕بازدهی یک ساله: ۱۸۵٪ ⭐rsi:۶۰ ⭐حد ضرر سهم:۳۷۳۰ ⭐مقاومت اول:۴۸۸۰ ⭐مقاومت دوم( مقاومت سقف کانال): ۵۸۴۰ ⭐سهم روی حمایت ابر سبز کومو قرار دارد و اگر در ابن ناحیه حمابت شود مبتوان انتظار شکست سقف کانال را برای سهم به […]