تحلیل سهم غبشهر

⭕eps:915 ⭕pe:30 ⭕pe گروه:21 ⭕سهام‌شناور:20% ⭕rsi:75 🍁بازدهی سه ماهه: منفی ۳٪ 🍁بازدهی ۶ ماهه: منفی ۲/۵٪ 🍁بازدهی ۹ ماهه:منفی ۲۳٪ 🍁بازدهی یک ساله: ۱۶٪ ⭐حد ضرر:۲۴۴۰ ⭐مقاومت های سهم:۲۶۶۰_۲۸۰۰_۲۹۲۷_۳۱۲۶_۳۴۱۵_۳۷۶۰ ⭐سهم فردا برخورد به مقاومت داینامیک و استاتیک را دارد. اگر بتواند این مقاومت را بشکند اهداف بالا را پیش رو دارد در غیر این صورت […]