زیان سهامداران بورس امسال جبران می‌شود؟

عقبگرد بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سهامداران را مایوس کرد. سهامدارانی که حالا به انتظار نشسته تا در سال ۱۴۰۰ زیان خود را جبران کرده و سرمایه از کف رفته را به دست آورند اما آیا امیدی هست؟ بازار سرمایه که از اواخر مرداد سال گذشته سر ناسازگاری گذاشته است در […]