۱۱ شرکت آماده عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰/ روش های عرضه اولیه تغییری نخواهد کرد

قهرمانی، مدیر پذیرش بورس و اوراق بهادار تهران : برای سال ۱۴۰۰، ۱۱ شرکت آماده عرضه اولیه و ۱۹ شرکت در مرحله درج نماد هستند. امیدواریم امسال شرایط به گونه‌ای باشد که بتوانیم عرضه‌های اولیه را بر اساس یک ترتیب منظم انجام دهیم، ارائه تمام عرضه‌های اولیه بستگی به شرایط بازار سرمایه دارد. روش های […]

تحلیل سهم فرابورس

⭕eps:1881 ⭕pe:17 ⭕pe گروه:7 ⭕سهام شناور آزاد: ۶۸٪ ⭕rsi:35 🍁میزان بازدهی ۳ ماهه: منفی 4۱% 🍁میزان بازدهی ۶ ماهه:منفی48% 🍁میزان بازدهی ۹ ماهه: منفی47% 🍁میزان بازدهی یک ساله: مثبت 1/5 ⭐منطقه حمایتی سهم محدوده 2600تا 3100 ⭐مقاومت های سهم: 3700_4300_5100_6100_7000 _7400_8000_9000_10300 ⭐پیشنهاد یک پله خرید یا نگهداری سهم‌در این منطقه