تحلیل سهم حآسا

⭕eps:۲۸۳ ⭕pe:۱۶۴ ⭕peگروه:۲۳/۲۳ ⭕سهام شناور:۱۹٪ ⭕بازدهی سه ماهه:۱۴۳٪ ⭕بازدهی شش ماهه:۱۹۱٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه: ۹۳٪ ⭕بازدهی یک ساله: ۱۸۵٪ ⭐rsi:۶۰ ⭐حد ضرر سهم:۳۷۳۰ ⭐مقاومت اول:۴۸۸۰ ⭐مقاومت دوم( مقاومت سقف کانال): ۵۸۴۰ ⭐سهم روی حمایت ابر سبز کومو قرار دارد و اگر در ابن ناحیه حمابت شود مبتوان انتظار شکست سقف کانال را برای سهم به […]

تحلیل سهم وتوصا

⭕Eps:613 ⭕Pe: 22 ⭕Pe گروه:7 ⭕سهام شناور: 47% ⭕rsi:30 🍁بازدهی ۳ ماهه سهم: ۴۸٪ 🍁بازدهی ۶ ماهه سهم: منفی ۴۱٪ 🍁بازدهی ۹ ماهه سهم: ۴۲٪ 🍁بازدهی یک ساله سهم:۱۷۲٪ 💎محدوده حمایتی ۱۲۲۰ تا ۱۱۴۰ 💎مقاومت های سهم: ۱۲۸۰_۱۳۵۰_ ۱۴۷۰_۱۶۵۰_۲۰۹۰_۲۳۴۰ ⭐سهم به مقاومت استاتیک و داینامیک برخورد کرده و اگر نتواند این مقاومت را بشکند به […]

تحلیل سهم خمحرکه

⭕eps:100 ⭕pe:50 ⭕peگروه:26 ⭕سهام شناور:33% ⭕بازدهی سه ماهه سهم: منفی20% ⭕بازدهی ۶ماهه سهم: منفی70% ⭕بازدهی ۹ ماهه سهم:منفی 8% ⭕بازدهی یک ساله سهم: 175% ⭕rsi:35 ⭐محدوده حمایتی سهم:۴۴۰_۴۶۰ ⭐حدضرر:۳۵۰ ⭐مقاومت های مهم سهم:۵۷۰_۸۱۰_۱۰۰۰_۱۳۸۰_۱۷۲۰_۲۳۰۰ ⭐بعد از اصلاح ۹۰ درصدی سهم انتظار رشد تا پله ی اول ۵۷۰ تومان را برای سهم در کوتاه مدت داریم.  

تحلیل سهم وتجارت

⭕eps:345 ⭕pe:8/7 ⭕peگروه:11 ⭕سهام شناور آزاد:28% ⭕rsi:50 💎 بازدهی سه ماهه سهم:منفی ۴/۵۶٪ 💎بازدهی شش ماهه سهم: منفی ۲۷٪ 💎بازدهی نه ماهه سهم: ۱۱۱٪ 💎بازدهی یک ساله سهم:۴۱۹٪ ⭐حمایت های مهم‌سهم:۲۶۰_۲۳۰ ⭐مقاومت های مهم‌سهم:۳۰۰_۳۳۵_۳۵۰_۴۰۰ ⭐سهم بر روی مقاومت استاتیک و داینامیک قرار گرفته و در صورت شکست میتواند هدف اول ۳۳۰ تومان را برای سهم‌متصور […]

تحلیل سهم خگستر

⭕eps:382 ⭕pe:8 ⭕peگروه: منفی ۲۷ ⭕سهام شناور ۵۲٪ ⭕میزان بازدهی سه ماهه: منفی ۳۰٪ ⭕میزان بازدهی ۶ ماهه: ۷۵٪ ⭕میزان بازدهی ۹ ماهه: ۱۲۷٪ ⭕میزان بازدهی یک ساله:۲۴۸٪ ⭐حدضرر:۲۶۰ ⭐مقاومت های سهم: ۳۰۰_ ۳۸۰_۴۲۰_۵۴۰_ ۶۵۰_۸۴۰_۹۵۰_۱۱۰۰_۱۲۵۰ ⭐سهم شنبه یا یکشنبه به حمایت خود میرسد و انتظار داریم از این حمایت که یک بار دیگر نیز به […]

تحلیل سهم دماوند

⭕eps:702 ⭕pe:74 ⭕peگروه:45 ⭕سهم شناور: ۱۵٪ ⭕بازدهی ۳ ماهه: منفی ۳۵٪ ⭕بازدهی ۶ ماهه: منفی ۳۸٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه منفی ۲۴٪ ⭕بازدهی ۱ ساله: ۲٪ ⭕rsi:40 ⭐حدضرر:۴۸۰۰ ⭐مقاومت های سهم: ۵۹۰۰_۶۵۰۰_۶۹۰۰_ ۷۷۰۰_۸۱۰۰_ ۸۶۰ ⭐سهم در یک سال اخیر تقریبا هیچ بازدهی در بلند مدت نداشته پس انتظار یک رشد خوب را از سهم در اینده […]

تحلیل سهم حفارس

⭕eps:469 ⭕pe:11 ⭕peگروه:46 ⭕سهام شناور:48% ⭕rsi:57 ⭕بازدهی ۳ ماهه سهم:۷٪ ⭕بازدهی ۶ ماهه سهم: ۴۰٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه سهم: منفی ۱۴٪ ⭕بازدعی یک ساله سهم :۵۶٪ ⭐حدضرر:۴۵۰ ⭐مقاومت های سهم:۵۱۰_۵۶۰_ ۶۲۰_۷۹۰_ ۸۳۰_۸۷۰_۹۲۰_۹۷۰_۱۱۶۰

تحلیل سهم دانا

⭕eps:150 ⭕pe:56 ⭕pe گروه:12 ⭕سهام شناور:41% ⭕rsi:38 ⭕میزان سود دهی سه ماهه:21% ⭕میزان سوددهی ۶ ماهه: منفی 21% ⭕ میزان سوددهی ۹ ماهه: 35% ⭕میزان سوددهی یک ساله:176% ⭐حد ضرر:۶۷۰ ⭐اولین حمایت سهم ۷۷۰ تومان است و حمایت های بعدی سهم در صورت از دست رفتن حمایت اول میتواند ۷۱۰ و ۶۷۰ باشد. ⭐مقاومت های […]

تحلیل سهم های وب

⭕eps:1337 ⭕pe:22 ⭕peگروه:22 ⭕سهام شناور:30% ⭕میزان سود دهی ۳ ماهه: منفی۶ ⭕میزان سود دهی ۶ ماهه: ۰۴٪ ⭕میزان سوددهی ۹ ماهه:۸۷٪ ⭕میزان سوددهی یکساله:۲۵۱٪ ⭕rsi:50 ⭐حد ضرر:۲۷۰۰ ⭐در صورت تثبیت زیر ۲۷۰۰ تا ۲۰۰۰ میتواند اصلاح کند. ⭐مقاومت های پیش روی سهم میتواند ۳۱۰۰_ ۳۲۰۰_۳۴۰۰_۳۸۰۰_۴۳۰۰ باشد.  

تحلیل سهم حتاید

⭕eps:1789 ⭕pe:18 ⭕pe گروه:64 ⭕سهام شناور:34% ⭕rsi:75 ⭕حد ضرر:۲۶۰۰ ⭕مقاومت اول سهم:۳۲۰۰ ⭕اگر فردا موفق به شکست سقف کانال نشود تا محدوده میدلاین کانال ۲۶۰۰ پایین میآید. و میتواند دوباره شانس خود را برای شکست سقف کانال ازمایش کند. ⭐منفی های سهم نزدیک ناحیه حمایتی برای خرید پله ای جذاب است.