امروز برابر است با :۷ بهمن ۱۳۹۹

جدیدترین اخبار

تحلیل سهم دماوند

⭕eps:702 ⭕pe:74 ⭕peگروه:۴۵ ⭕سهم شناور: ۱۵٪ ⭕بازدهی ۳ ماهه: منفی ۳۵٪ ⭕بازدهی ۶ ماهه: منفی ۳۸٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه...

از مجلس می‌خواهیم در بورس دخالت نکنند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه از مجلس و کمیسیون‌های مجلس می‌خواهیم در بورس دخالت نکنند، گفت: مردمی که...

تحلیل سهم حفارس

⭕eps:469 ⭕pe:11 ⭕peگروه:۴۶ ⭕سهام شناور:۴۸% ⭕rsi:57 ⭕بازدهی ۳ ماهه سهم:۷٪ ⭕بازدهی ۶ ماهه سهم: ۴۰٪ ⭕بازدهی ۹ ماهه سهم:...

تحلیل سهم دانا

⭕eps:150 ⭕pe:56 ⭕pe گروه:۱۲ ⭕سهام شناور:۴۱% ⭕rsi:38 ⭕میزان سود دهی سه ماهه:۲۱% ⭕میزان سوددهی ۶ ماهه: منفی ۲۱% ⭕...

بازدهی منفی ۶ درصدی بورس در این هفته آیا کانال ۱٫۲ میلیون واحدی هم از دست می‌رود؟

در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس با افتی ۶ درصدی به سطح یکی میلیون و ۲۲۰ هزار واحدی...

تحلیل سهم های وب

⭕eps:1337 ⭕pe:22 ⭕peگروه:۲۲ ⭕سهام شناور:۳۰% ⭕میزان سود دهی ۳ ماهه: منفی۶ ⭕میزان سود دهی ۶ ماهه: ۰۴٪ ⭕میزان سوددهی...

تحلیل سهم حتاید

⭕eps:1789 ⭕pe:18 ⭕pe گروه:۶۴ ⭕سهام شناور:۳۴% ⭕rsi:75 ⭕حد ضرر:۲۶۰۰ ⭕مقاومت اول سهم:۳۲۰۰ ⭕اگر فردا موفق به شکست سقف کانال...

تحلیل سهم برکت

⭕eps:343 ⭕pe:72 ⭕pe گروه:۱۹ ⭕سهام شناور:۲۶% ⭕rsi:50 ⭕میزان سود سه ماهه سهم:۵۵٪ ⭕میزان سود ۹ ماهه:۱۳۱٪ ⭕میزان سود یک...

بزرگترین شرکت زغال سنگ ایران در صف عرضه اولیه

در جریان معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس با بیش از ۳ درصد افت به محدوده یک میلیون...

تحلیل سهم خصدرا

⭕eps:منفی ۱ ⭕pe: ۸/۳۱ ⭕سهام‌شناور:۳۰٪ ⭕ بازدهی ۳ ماهه: منفی ۳۰ ⭕بازدهی ۹ ماهه:۱۰۲٪ ⭕بازدهی یک ساله:۲۲۱٪ ⭕rsi:35 ⭐حدضرر:...